Skapa mer delaktiga APT

Ledare och organisation Av

Arbetsplatsträffar, APT, är regelbundna möten där chef och medarbetare diskuterar allt som rör arbetsplatsen, både arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Ändå kanske du som är chef känner igen dig i att det inte blir så mycket diskussion under mötena. I det här blogginlägget tipsar vi om hur du planerar och genomför dina APT på det sätt de borde genomföras – med dialog och delaktiga medarbetare.

 

Du har mycket att vinna på att fördela taltiden mellan många deltagare. Det är en viktig faktor för att skapa framgångsrika team.

 

Förbereda för en APT med dialog

 • Gör en ungefärlig tidsplan
  Du behöver inte följa planen strikt om du inte vill, men den är en bra hjälp för att ni inte ska fastna på en tidig agendapunkt och därför missar tid till en viktig diskussion i slutet av mötet. Den agenda som du skickar ut i förväg kan, men behöver inte, innehålla tidsplanen.
 • Dela på protokollskrivandet
  Ett protokoll underlättar för dialogen att fortsätta efter mötet, eftersom den som behöver ta till sig information igen får bra förutsättningar för det. Du som är chef ansvarar för att ni skriver protokoll, men skrivandet kan gärna utföras av olika personer. Lägg mallen och de färdiga protokollen där alla hittar dem, så kan den som skrivit protokollet lösa allt på egen hand.
 • Anpassa aktiviteterna till mötesformen
  Träffas ni fysiskt skapar du enkelt nya konstellationer i varje gruppdiskussion. I ett digitalt möte är det smart att lägga diskussioner efter en paus, så att du kan fördela deltagarna i nya digitala grupprum under pausen. I hybridmöten är det enklast att låta gruppindelningen styras av om deltagarna är på plats fysiskt eller digitalt. Det kan dock leda till att deltagarna pratar med samma personer varje möte. Om alla har varsin dator är det därför bättre att göra om hybridmöten till digitala möten. På Welingo har vi hybridmöten i mindre grupper (cirka 5-8 personer) men låter månadsmöten där alla är med (cirka 20 personer) växla mellan varannan gång fysiskt och digitalt.
 • Planera in delaktighet
  Det är helt okej att ha med några informationspunkter. Att alla får tillgång till samma information ger rättvisa förutsättningar att diskutera ämnet. Kom ändå ihåg att APT främst är ett tillfälle för dialog, så det är otroligt viktigt att deltagarna ofta är delaktiga. Du kan markera respektive agendapunkt med information, diskussion eller övning – tydligt både för dig och deltagarna!
Medarbetare på Welingo under en APT.

 

Definiera mötets kommunikativa spelregler

Skapa en tydlig ram för hur APT:erna ska gå till under diskussioner och frågor. Du kan behöva sätta en del av ramarna själv, men vi rekommenderar att involvera gruppen som mycket som möjligt. Några punkter som är bra att komma överens om är:

 • Är det fritt att ställa frågor när man vill?
 • Hur länge får varje deltagare ha ordet?
 • Vad avgör när det är dags att gå vidare efter en diskussion? Har till exempel alla som vill rätt att komma till tals?  Styrs vi av tidstillgången eller har en person mandat att sätta stopp för diskussionen?
 • Har vi några regler eller önskemål för hur vi pratar med varandra under diskussioner? Till exempel till exempel att ge varandra respons på det som sägs?

 

Läs mer: Utvecklande gruppmöten på distans – så lyckas du

 

Uppmuntra delaktighet under en APT

Det är viktigt att du som håller i mötet får deltagarna att känna att de både vill och vågar prata. Och du har mycket att vinna på att fördela taltiden mellan många deltagare. Googles stora studie Project Aristotle listade delad taltid som en viktig faktor för att skapa framgångsrika team. Det finns flera sätt att göra det enklare för deltagarna att vara delaktiga under en APT:

 • Dela gruppen i flera mindre grupper
  Det här är ett effektivt sätt att få igång diskussioner som annars kan vara trögstartade i helgrupp. Många är mer bekväma med att återge en grupps diskussioner inför övriga kollegor, än att direkt behöva dela med sig av sina egna tankar.
 • Låt deltagarna resonera med sig själva först
  Till exempel kan du introducera ett ämne och ge dem en fråga att fundera på under en kort paus. När ni är tillbaka går ni laget runt med reflektioner eller tar upp några förslag. Personer som har introverta drag brukar uppskatta den här tiden innan man förväntas dela med sig.
 • Ge respons.
  Var noggrann med att bemöta respektive inlägg i diskussionen med kommentarer som ”Vad bra att du tar upp det”, ”Tack för att du delar med dig”, eller ”Intressant tanke”.
 • Fler tips på hur du kan variera dina sätt att skapa delaktighet hittar du i blogginlägget Festligare utbildningar für alle (det är ett toppennamn på ett blogginlägg, vi vet).

 

Vill du ha ännu fler tips på hur du genomför bättre möten och presentationer? Ja men då är det bara att sätta sig till rätta! Läs till exempel vårt blogginlägg om hur du skapar effektiva möten eller vår guide om hur du förbereder din bästa presentation.

Kontakta mig

Porträttbild, Johanna Carlson, Welingo

Johanna Carlson, förändringsledare

Kontakta säljare