Två personer samtalar. De sitter i en varsin fåtölj snett vridna mot varandra, vilket är bra när man ska ge negativ feedback.

Privacy policy

Så hanterar vi dina personuppgifter säkert.

På Welingo vill vi vara transparenta med hur vi hanterar den information vi samlar om våra besökare. På den här sidan får du som information om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa om hur vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats samt hur vi hanterar personuppgifter som rör våra kunder och slutkunder.

 

Personuppgiftsansvarig

 • Welingo är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare:
 • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
 • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter. Vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande.
 • Har rätt att uppdatera dina uppgifter.
 • Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
 • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
 • Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
 • Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

 

Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig som person, till exempel namn, adress, personnummer och mejladress.

Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Dess funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.

 

Varför lagrar vi dina personuppgifter och cookies?

Tanken med Welingos hemsida är att ge dig som besökare en härlig upplevelse. Vi vill bland annat kunna presentera innehåll som passar för varje person som använder sidan. För att vi ska kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och vilka dokument de laddar ner. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden.

Spårning görs med hjälp av cookies. Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och härlig som den är tänkt att vara.

Om du vid något tillfälle lämnar din mejladress till oss under ditt besök på webbplatsen knyts cookien till din mejladress. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan mejla dig förslag på fördjupad läsning inom det området du är intresserad av, i form av exempelvis case och guider.

 

Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras av olika syften och med hjälp av trackers. I vårt fall handlar det om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud på hemsidan. Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies. Klicka på respektive företagsnamn för att läsa mer om hur de hanterar cookies.

 

Hur länge lagrar vi cookies?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som behövs för ändamålet.

 

När lagrar vi personuppgifter?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när du fyllt i ett formulär på vår hemsida, till exempel för att ladda ner ett case eller anmäla dig till ett webbinarium.

 

Ge/dra tillbaka medgivande

Du som besökare har rätt att bestämma över lagringen av dina personuppgifter. Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen samt syftet bakom hanteringen. Du kan förhindra vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare. För att göra det enkelt för dig har vi lagt in länkar längre ner på den här sidan. Länkarna går till de vanligast förekommande webbläsarnas hjälpavsnitt för radering av cookies.

För att få ladda ner våra guider behöver du godkänna att vi lagrar dina uppgifter, i syfte att vi ska kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom en länk i mejlet. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i mejlet. Om du avregistrerar dig från vidare utskick tas dina personuppgifter bort ur vårt system. Du kan också mejla oss på hej@welingo.se. Ange då ditt namn och den mejladress du registrerade så tar vi bort dig ut vårt system.

 

Så här tar du bort cookies i din webbläsare

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats. Några vanliga webbläsare och hur du raderar cookies i dem (klicka för extern länk):

 

Uppdatera dina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara mejla oss på: hej@welingo.se så löser vi det.

 

Bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på hej@welingo.se.

 

Få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på hej@welingo.se. Vi skickar då snarast alla uppgifter vi har lagrade till dig.

 

Tredjepartsinformation

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi varken säljer, byter eller överför dem till externa parter.

 

Personuppgiftsbiträde

För våra kunder är vi personuppgiftsbiträde. Det innebär att vi hanterar data som innehåller personuppgifter för våra kunders som är personuppgiftsansvarig, exempelvis kopplat till anställda och slutkunder. Vårt ansvar som biträde är att se till att:

 • Uppgifterna lagras på ett säkert och strukturerat sätt.
 • Göra det möjligt för personuppgiftsansvarig att kunna fullfölja sina skyldigheter gentemot slutkund.

 

Vad lagrar vi och varför?

Vi arbetar med att skräddarsy utbildningsinsatser för att utveckla kund- och medarbetarmötet. Beroende på överenskommelsen med våra kunder kan det förekomma personuppgifter som rör vår kund eller dess slutkund. Detta är för att vi arbetar med arbetsplatsnära exempel från verksamheterna. I samband med våra uppdrag kan det hända att vi behöver lagra telefonsamtal för att vi ska kunna analysera vår kunds prestation. Insamlingen av dessa samtal görs antingen av oss eller av vår kund som är Personuppgiftsansvarig. När vi samlar in samtal görs det endast med uttryckligt medgivande av både medarbetare och slutkund. Lagringen sker säkert med hjälp av Microsofts tillhandahållna molntjänst OneDrive. Insamlade data tas bort när behovet för dem inte längre finns, exempelvis efter genomgång av resultat vid mätning.

 

Radering av uppgifter/rätten att bli glömd

Som personuppgiftsbiträde har vi skyldigheten att tillgodose Personuppgiftsansvarigs skyldigheter. Vi lagrar inte data längre än nödvändigt för vårt samarbete och tar utan dröjsmål bort insamlade data innehållande personuppgifter på begäran av Personuppgiftsansvarig.

 

Hantering av uppgifter för marknadsföring

Även om vi funnits en rätt lång tid är våra främsta reklampelare de som vi jobbat med. För att kunna nå ut till fler så att ingen verksamhet går miste om den utveckling vi kan bidra med, använder vi inköpta kontaktlistor från Marknadsinformation. Dessa listor innehåller uppgifter som:

 • Namn
 • Titel
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Företag

Vi använder informationen för att skicka ut marknadsföringsmaterial, så att fler får möjligheten att använda våra tjänster och utveckla sin verksamhet. Om det otänkbara skulle hända, att vårt material inte intresserar, kommer vi automatiskt ta bort uppgifterna 6 månader efter första användningen.

 

Hantering av uppgifter vid rekrytering

Vid rekryteringar lägger Welingo ut annonser via olika kanaler för att attrahera sökande. All lagring är nödvändig för att kunna genomföra en anställning i enlighet med lag (1982:80) om anställningsskydd. Uppgifterna som lagras om den sökande är fullständigt namn, kontaktuppgifter och adress. Vidare lagras även innehållet i den sökandes CV som exempelvis kan röra kontaktuppgifter till den sökandes referenser.

Welingo förutsätter att den sökande har tillåtelse att dela med sig av sina referensers kontaktuppgifter. Data lagras i en specifik mapp i Outlook och sköts av rekryteringsansvarig. Informationen lagras också i en mapp i det interna SharePoint-systemet som slutligen ligger på servrar hos Microsoft, för den mappen ansvarar ledningsgruppen.

Sökanden får information om lagringen via annonserna i de kanaler Welingo använder, samt vid de svarsmejl som skickas ut till samtliga sökande. En sökande som inte tagit del av annonsen utan har mejlat in sin ansökan personal@welingo.se får ett svarsmejl på att vi mottagit ansökan, svaret innehåller samma information som finns i rekryteringsannonserna. I rekryteringsannonser och i mejl om att Welingo mottagit ansökan får deltagaren veta följande:

Under rekryteringsprocessen kommer Welingo att lagra uppgifterna om dig och dina referenser, som du lämnat i samband med din ansökan. Detta gör vi för att kunna göra en lyckad rekrytering genom ett vallbaserat urval. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du besöka vår hemsida och läsa vår privacy policy. Vill du inte att vi hanterar dina uppgifter kontaktar du oss på hej@welingo.se och berättar att du inte längre vill att dina uppgifter lagras.

Sökanden som faller bort vid urval får ett mejl som meddelar detta och innehåller då en text som förklarar att Welingo kommer fortsätta lagra dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen ifall du blir aktuell vid vidare rekrytering, lagringen sker i upp till 6 månader. Vill du att vi raderar dina uppgifter tidigare meddela oss gärna till hej@welingo.se.

 

Rutin för radering

När en sökande vill bli glömd eller sexmånadersperioden har tagit slut går ansvariga in och rensar den data som finns lagrad i de två kanalerna. Vid begäran att bli glömd sker rensningen inom 2 arbetsdagar.

 

Ansvarig tillsynsmyndighet

Eftersom personuppgifter är viktiga och ska behandlas med respekt är det viktigt att man som person även säger till när man inte upplever det så. Därför har man alltid rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Integritetsmyndigheten (IMY) som ansvarar för efterlevnaden av GDPR, har man synpunkter på ett företags hantering av personuppgifter har man alltid rätt att klaga till dem.

 

Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på hej@welingo.se.


Några av våra kunder