Två personer samtalar. De sitter i en varsin fåtölj snett vridna mot varandra, vilket är bra när man ska ge negativ feedback.

Tjänster

Vi hjälper er att bli en bättre kommunicerande organisation.

En helhetssyn på kommunikation.

Det finns ett enkelt svar på frågan varför vi jobbar med ett helhetsperspektiv på kommunikation. Vi vet att det skapar resultat för våra kunder.

Vill ni förbättra feedbackkulturen i gruppen behöver ni både arbeta med hur gruppmedlemmarna kommunicerar med varandra och hur chefen kommunicerar med gruppen.

Vill ni förbättra er kundnöjdhet ska ni utbilda medarbetarna i kundkommunikation och träna teamledare och chefer på att uppmärksamma och uppmuntra medarbetarnas utveckling.

En ledningsgrupp som vill kommunicera bättre med varandra når större framgång när deltagarna också får jobba med hur de kommunicerar med sig själva.

Våra expertområden

Kundberättelser

Se alla


Några av våra kunder