3 risker med att inte jobba med kvalitet i utbildningar

Ledare och organisation Av

Systematiskt kvalitetssäkringsarbete för utbildningar? Utan tvekan den minst upphetsande textrad du läst idag, det vågar vi sätta en 200-lapp på. Är ni en organisation eller en avdelning som arbetar med att regelbundet hålla i utbildningar? Då finns det trots det flera anledningar till varför ni borde ge ämnet lite välförtjänt kärlek och uppmärksamhet. I det här blogginlägget listar vi några saker som ni undviker genom att jobba systematiskt med att hålla en hög kvalitet på era utbildningar.

 

Ojämn kvalitet mellan utbildare

Förhoppningsvis har ni en varierad grupp av medarbetare, i olika åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter. Det brukar inte bara leda till roligare diskussioner i fikarummet, utan också till bättre resultat i arbetet när alla bidrar med olika infallsvinklar.

Däremot kan det också göra att era utbildningar genomförs med varierande kvalitet, när utbildarna är olika vana i sina roller som utbildare. En deltagare som gått en av era utbildningar bygger upp förväntningar inför nästa utbildning, som i värsta fall inte alls möts.

 

Om vi inte har en plan för hur, när och på vad en medarbetare som delvis utför sina arbetsuppgifter någon annanstans får feedback, finns risken att den feedbacken helt uteblir.

 

Med systematiskt kvalitetsarbete säkerställer ni att alla era utbildare, får samma möjlighet till feedback på vad hen behöver utveckla. En av era utbildare får i uppgift att träna på att ställa fler frågor till sina deltagare. En annan på att använda sitt kroppsspråk mer.

I båda fallen leder feedbacken till att ni som företag uppfattas som mer enhetliga när era utbildare blir mer och mer medvetna om bra beteenden i utbildningssituationer.

Ojämn kvalitet över tid

När vi inte arbetar systematiskt med något kan det variera över tid i hur stor utsträckning det prioriteras. Kanske känner ni igen er i att en person brinner för ett ämne och arbetar hårt för att få upp det på agendan? Och när den personen går vidare till andra uppgifter finns inga rutiner som gör att arbetet fortsätter. Det arbete som tidigare gjorts rinner ut i sanden och får inga större bestående effekter.

Av den anledningen är det viktigt att det finns nedtecknade rutiner som fungerar oberoende av specifika individer. Hur ska ni arbeta med kvalitetssäkring? Vem ska göra det? Hur mycket tid är avsatt?

Medarbetare som inte får feedback

Om du inte har en plan för hur, när och på vad en medarbetare får feedback, finns risken att den feedbacken helt uteblir. Det är helt enkelt lätt att glömma. Att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete så finns det rutiner. Ni har då såklart rutiner för på vilket sätt, hur ofta, när och av vem utbildarna följs upp. Ni garanterar att utbildarna får feedback på hur de utför sitt arbete. Även när de gör det utanför er egen kontorsmiljö.

IT-företaget CAB genomför runt 400 utbildningsdagar om året, och arbetar tillsammans med oss på Welingo för att kunna garantera god kvalitet på alla sina utbildningar. Läs mer i vårt case!

Kontakta mig

Porträttbild, Maria Backsell, Welingo

Maria Backsell, utvecklingschef

Kontakta säljare