Så lyckas du implementera nya processer

Ledare och organisation Av

Processer och struktur skapar effektivitet. Det hjälper dig att nå uppsatta mål och skapa resultat. Men gamla processer behöver ibland förnyas och bli bättre för att ni som företag ska fortsätta att leverera. Det viktigaste i detta arbete är att få med sig medarbetarna. I det här inlägget går vi igenom hur du lyckas implementera en ny process med hjälp av vår smarta metod – 4F-metoden. 

 

Fastställa

Det första du behöver göra, innan implementering är påbörjad, är att sätta upp och fastställa ett mål för er nya process. Det vill säga när processen ska vara implementerad och vad den ska fylla för syfte. Ta fram en strategi och en plan på hur ni ska gå tillväga.

 

Förmedla

I nästa steg ska du förmedla syftet med processen till dina medarbetare och vilka mål ni tillsammans har att jobba efter. Fundera på hur dina medarbetare lättast tar till sig informationen. Beroende på person kan det vara via mejl, muntligt eller annan kommunikationsväg. Så var noga med att ta hänsyn till detta när du förmedlar det.

 

Gamla processer behöver ibland förnyas och bli bättre för att ni som företag ska fortsätta att leverera.

 

Förankra

När dina medarbetare vet vad som ska hända och vilket mål ni strävar efter, kan du gå in på hur ni tillsammans ska nå dessa mål. Det räcker inte med att säga det en gång, utan ni måste aktivt arbeta med målen. Det är då de blir en naturlig del av dina medarbetares arbete. Fundera hur du kan göra målen så lättillgängliga som möjligt, till exempel genom att visualisera dem på en whiteboard eller på en skärm.

 

Följa upp

För att hålla koll på hur implementeringen av processen går, är det viktigt att du under tidens gång har en öppen dialog med dina medarbetare. Så att du vet vad de tycker och tänker. Har de tappat tron på den nya processen och blivit omotiverade? Då är det din uppgift att snappa upp denna information, reda ut osäkerheter och frågor innan det går för långt.

 

Vill du fördjupa dig ännu mer i vår metod? Ladda ner vår guide: Nå uppsatta mål med 4F-metoden.

 

Kontakta mig

Porträttbild, Isabella Samuelsson, Welingo

Isabella Samuelsson Hailee, förändringsledare

Kontakta säljare