Guide – Nå uppsatta mål med 4F-metoden

Ledare och organisation Av

Fyra steg för att få med dina medarbetare på resan

För att ni som avdelning eller organisation ska nå era mål räcker det inte att de som är direkt involverade i att sätta målen tycker att målen är tydliga. Ni behöver givetvis också få med de som i sitt dagliga arbete kan ta er närmare målen – medarbetarna. I den här guiden presenterar vi vårt eget tillvägagångssätt, 4F-metoden, som hjälper dig att få med medarbetarna på vägen till ett mål.

 

4F-metoden

  • Fastställa – vad är målet?
  • Förmedla – varför ska vi nå målet?
  • Förankra – hur når vi målet?
  • Följa upp – hur går arbetet?

I guiden berättar vi mer om hur du kan resonera för att hitta bra svar på de fyra frågorna. Det kommer hjälpa dig att föra fram dina idéer på ett tydligt sätt till medarbetarna.

Trevlig läsning!

 

Ladda ner guiden

Guide: Nå uppsatta mål med 4F-metoden