Guide – Vad är en kundmötesstrategi?

Ledare och organisation Av

För ett mer sammanhållet kundbemötande i hela organisationen

Det finns näst intill oändligt många begrepp på temat kundkommunikation, som kundmöte, kundupplevelse och kundresa. Här introducerar vi dessutom ännu ett: kundmötesstrategi. Kort beskrivet är kundmötesstrategi er beskrivning av hur ni skapar riktigt bra kundbemötande i alla delar av organisationen och behåller det över tid.

 

Hur vet ni om ni behöver en kundmötesstrategi?

Det finns flera tecken, till exempel:

  • Ni har ingen eller otydlig rutin för hur ni tar tillvara på klagomål och feedback från kunder.
  • Ni får feedback på att ert kundbemötande skiljer sig mellan olika avdelningar.
  • Era medarbetare får inte regelbunden feedback på hur de kommunicerar med kunder, och stagnerar därför i sin utveckling.

 

Guidens innehåll

I guiden går vi igenom de grunder ni behöver ha koll på, som:

  • Vilka frågor ni behöver besvara internt för att börja arbeta strategiskt med ert kundbemötande.
  • De vanligaste aktiviteterna som bör ingå i en bra kundmötesstrategi.
  • Framgångsfaktorer för att lyckas med sin kundmötesstrategi.

 

Ladda ner guiden

Guide: Vad är en kundmötesstrategi?