Guide – Rusta er för framtidens kundservice

Kommunikationskunskap, Ledare och organisation Av

Rusta er för framtidens kundservice

En snabb digitaliseringstakt och ständigt ökande förväntningar – det ställs en hel del krav på framtidens kundservice! I den här guiden listar vi tre nyckelområden att arbeta med för en fortsätta utveckla sin kundservice i takt med förändringarna.

 

Ur innehållet

  • Få hela organisationen att agera enhetligt med kunden i fokus.

”När ni vet hur ni vill uppfattas som organisation behöver varje avdelning konkretisera vad målet innebär för just dem. Hur behöver de agera och kommunicera för att bidra till den enhetliga bilden av organisationen? Exempel: Ekonomiavdelningen får ofta frågor om en viss typ av faktura, och kommer fram till att de behöver skriva nya standardsvar för att kunderna som uppfatta dem som enkla att kontakta.”

  • Leda och utveckla framtidens kundservicemedarbetare.

”Många chefer och ledare lägger dock för mycket tid på att endast skicka en signal till medarbetare när de vill att medarbetare ska träna. Det är bra, men räcker inte i sig för att skapa en bestående förändring. För att medarbetare ska utvecklas, träna och lyckas med en förändring behöver konsekvenserna av att de tränar synliggöras, till exempel att medarbetaren får kontinuerlig coaching eller att chefen ger positiv feedback på träningen.”

 

Ladda ner guiden

Guide: Framtidens kundservice