Case: CAB

Kommunikationskunskap

Ladda ner case

IT-företaget CAB – garanterat bra utbildare!

Bakgrund

IT-företaget CAB gör system för kostnadsberäkningar av skador på fordon och fastigheter. CAB ville kvalitetssäkra sina utbildningar där de utbildar sina kunder som ska använda systemet. De började arbeta för en certifiering via Utbildningsföretagen, och som en del i det arbetet tog CAB hjälp av Welingo för att kompetenshöja sina utbildare.

Jag märker att utbildarna växer när de får feedback på vad de gör bra. Det ger en större självreflektion och eget lärande hos dem.

Anders Lundholm Avdelningschef, CAB Training

Samarbetet i korthet

  • Framtagande av rutiner för att nå och behålla certifiering av utbildningar
  • Utbildningar i kommunikation för utbildarna
  • Årlig uppföljning av utbildarna

Fler kundcase

Se alla