Skapa engagemang för verksamhetsmålen

Ledare och organisation Av

Blir du varm i magen av att tänka på värdeorden? Slår hjärtat lite extra när du tittar på visionen? Och kanske det viktigaste av allt: vet dina medarbetare hur deras beteenden direkt och indirekt påverkar verksamhetsmålen?

Vision, mission, värdeord och verksamhetsmål. Visst har du hört dem många gånger förut?  Företag och organisationer lägger ofta både tid och resurser på att gemensamt ta fram dem i en workshop, diskutera dem på konferenser och stolt lägga upp dem på hemsidan. Hur gör ditt företag? Och vad händer sedan?

 

Riktning och beteenden – var lägger ni tid och resurser?

En organisation är sina medarbetares beteenden. Räcker det då med att peka ut riktningen för vad våra beteenden ska bidra till? Inte riktigt, är svaret på den frågan. En tydlig riktning är en framgångsfaktor först när vi är medvetna om vilka beteenden som påverkar och bidrar till den riktningen.

 

Är dina medarbetare medvetna om hur deras framgångsbeteenden och utvecklingsområden kopplas till verksamhetsmålen? Om ja – grattis och bra jobbat!

 

Jämför den tid och de resurser ditt företag lägger på att ta fram och presentera riktningar med tiden och resurserna ni lägger på exempelvis coaching och feedback. Vi vill gärna ha en insikt kring verksamhetsmålen i hela organisationen. Men hur är det med medvetenheten hos varje medarbetare kring deras respektive framgångsbeteenden och utvecklingsområden kopplat till verksamhetsmålen? Har dina medarbetare även den senare? Om ja – grattis och bra jobbat! Om nej – hur kan ditt företag nå en bättre balans?

 

Feedback och coaching skapar medvetenhet – och resultat

Det vi alla, chefer som medarbetare, behöver veta är: vad innebär egentligen den tjusiga visionen, den lockande målbilden och de omsorgsfullt valda värdeorden för just mig och mina beteenden? Att arbeta med feedback och coaching är exempel på aktiviteter som kan tydliggöra just hur en riktning och mina beteenden hör ihop. Regelbunden feedback och coaching ger varje medarbetare chans att identifiera och utveckla sitt individuella bidrag och ökar på så sätt chansen att vi går i den riktning vi vill. För även när vi har gemensamma mål vi vill landa i så startar allt i mina egna beteenden där jag står idag.

 

Vill du läsa mer om att hur en satsning på medarbetarna kan bidra till att uppnå gemensamma verksamhetsmål? Läs om Östersunds kommun som arbetar med varje medarbetares bidrag till målen med hjälp av individuell coaching inom telefoni.

Kontakta mig

Porträttbild, Isabella Samuelsson, Welingo

Isabella Samuelsson Hailee, förändringsledare

Kontakta säljare