5 saker ett digitalt chefsverktyg kan lösa

Ledare och organisation Av

Vi älskar att utveckla er chefer till bättre ledare, och lika mycket älskar vi allt som gör ert arbetsliv enklare. Som digitala chefsverktyg, till exempel! Mindre tid till administration, mer tid till er och era medarbetares utveckling.

Ett sådant verktyg är Adligo, en molnbaserad tjänst där du som chef kan organisera allt du behöver för att vara chef. Vi bjöd in Alice Holmgren, Chief Operational Officer på Adligo, för att berätta vad ett digitalt chefsverktyg kan hjälpa dig med.

 

1. Tydliggöra och följa upp medarbetarmål

Tillgängliga och tydliga medarbetarmål främjar att varje medarbetare själv tar ansvar för sina mål, och det kan ett digitalt verktyg för målstyrning hjälpa dig som chef med. Du och medarbetaren får en gemensam plattform där ni ser kort- och långsiktiga mål, och planen för att nå dem. Ni blir påminda om vad som ska göras när.

Ni kan till exempel:

 • Definiera medarbetarens långsiktiga mål under ett medarbetarsamtal.
 • Bryta ner målen i konkreta arbetsuppgifter eller delmål, som ni dokumenterar i verktyget.
 • Sätta upp deadlines för arbetsuppgifter och delmål, som hjälper medarbetaren att prioritera.
 • Följa upp, ändra och lägga till mål varje månadsavstämning, för att få en översikt över framstegen.
Skärmklipp från Adligos digitala verktyg för medarbetarmål.
Skärmklipp från Adligos digitala verktyg för medarbetarmål.

2. Kartlägga verksamhetens lösören

Hålla koll på vilka materiella och immateriella resurser som finns inom organisation är… inte alla chefers favorituppgift, om vi säger så. Det är därför vi vill att vårt verktyg ska hjälpa chefer med det här så långt det går. Med ett digitalt verktyg för resurskartläggning håller du enkelt koll på hård- och mjukvara och medarbetarnas kompetenser, behörigheter och certifieringar. Bättre koll betyder att ni kan använda era befintliga resurser bättre, vilket bidrar till ökad effektivitet och minskade kostnader.

Ni kan till exempel:

 • Samla fysiska tillgångar i en digital katalog och koppla dem till rätt medarbetare tillsammans med kvittenser, serienummer och annan viktig information.
 • Dokumentera medarbetarnas kompetensområden, behörigheter och certifieringar på ett och samma ställe. Sådant underlättar när ni ska fördela arbetsuppgifter och projekt.
 • Identifiera kompetensgap eller överflödiga resurser, och planera utbildningar eller omfördelning av resurser därefter.
 • Påminns automatiskt när det är dags att förnya licenser och certifieringar, eller underhålla materiella tillgångar.
Skärmklipp från Adligos digitala verktyg för resurshantering.
Skärmklipp från Adligos digitala verktyg för resurshantering.

3. Kommunicera enkelt med teamet

Med en digital kommunikationsplattform fungerar samarbetet inom teamet smidigare. Alla kan föreslå idéer, lyfta framgångsrika exempel och dela information med varandra. Sådant skapar en positiv och transparent kultur, där alla hålls uppdaterade.

Ni kan till exempel:

 • Sköta daglig check-ins för att hålla varandra uppdaterade på pågående projekt.
 • Lägga upp notiser när viktiga dokument och riktlinjer uppdateras.
 • Hylla medarbetare och dela med era av bilder från vardagen för att stärka teamkänslan.
 • Dela underlag och sammanfattningar efter möten.
Skärmklipp från Adligos digitala kommunikationsverktyg.
Skärmklipp från Adligos digitala kommunikationsverktyg.

4. Dela kunskap och erfarenheter

Speciellt när en organisation växer kan det bli svårt att hålla koll på all kunskap som finns om företaget, interna processer och om kunderna. Genom att samla dokumentation, guider och mallar på ett ställe blir det lättare för alla att ta del av och bygga vidare på befintlig kunskap. Som chef slipper du dessutom svara på samma fråga flera gånger.

Ni kan till exempel:

 • Skapa en central databas med vanliga frågor, guider och policydokument.
 • Dela insikter och lärdomar från avslutade projekt.
 • Organisera regelbundna kunskapssessioner där innehåll från kunskapsbanken diskuteras och utvecklas.
Skärmklipp från Adligos digitala resursbank.
Skärmklipp från Adligos digitala resursbank.

5. Förmedla vision och strategier

Digitala verktyg hjälper chefer att förmedla vision och strategier på ett effektivt sätt. Genom att tydliggöra hur varje medarbetares arbete bidrar till företagets övergripande mål skapas en känsla av sammanhang och syfte.

Ni kan till exempel:

 • Implementera regelbundna uppföljningar för att säkerställa att målen är uppdaterade och kända av alla medarbetare.
 • Fira framgångar och lyfta fram medarbetares bidrag till företagets mål.
 • Uppmuntra medarbetare att ge input och dela idéer som kan förbättra strategin.
Skärmklipp från Adligos digitala verktyg för att förmedla vision och KPI:er.
Skärmklipp från Adligos digitala verktyg för att förmedla vision och KPI:er.

– – –

Adligo är ett svenskt techbolag med säte i Stockholm. Företaget erbjuder chefer i små och medelstora företag digitala verktyg för att leda, engagera och organisera medarbetare, i kontorsmiljö såväl som vid distansarbete.

Nu kan du testa alla verktyg gratis genom att besöka adligo.io.