4 tips för att leda på distans

house in distance in front of a mountain

Ledare och organisation Av

I många chefsroller ingår att leda medarbetare som befinner sig på en annan fysisk plats än en själv. Att jobba på distans är ett populärt val för många, inte minst bland 90-talister. Redan innan coronapandemin visade en undersökning att 82 procent väljer att jobba någon annanstans än på kontoret minst en dag i veckan.

Det finns många anledningar till varför medarbetare arbetar på distans. Dels kan de av naturliga skäl befinna sig på olika platser, till exempel en säljkår med ansvar för olika geografiska områden. Eller som i vårt fall: ett gäng förändringsledare som reser till företag runt om i landet varje vecka. Vi frågade vår operativa chef Jonas om tips till nyblivna chefskollegor som likt honom bara träffar sina medarbetare någon enstaka gång i månaden.

 

1. Boka in i kalendern

”Planera in i förväg när ni ska höras, annars är det lätt att glömma av”, säger Jonas. Out of sight, out of mind är en fara vid ledarskap på distans, alltså att det är lätt att glömma bort det vi inte har precis framför oss. Lägg in telefonsamtal och träffar med medarbetaren i din kalender för att hjälpa minnet.

 

2. … och boka in regelbundet.

Jonas poängterar också vikten av att avstämningar sker regelbundet. ”Bestäm hur ni vill höras av, till exempel via mejl eller ett telefonsamtal. Se till att ni har samma förväntan på hur ofta ni har kontakt och vad ni ska avhandla under avstämningarna. Det är extra viktigt just när det kommer till att leda på distans”.

Chefer som dagligen träffar sina medarbetare på ett fysiskt kontor kan räkna med att småprata med sina medarbetare i fikarummet. När ni arbetar på separata platser finns en risk att det går lång tid mellan kontakterna om ni inte har regelbundna avstämningar. ”Finns inget jobbrelaterat på bordet så hörs av för relationens skull”, säger Jonas.

 

three vintage phones on a wall

 

3. Låt båda höra av sig

Det är större chans för tätare kontakt om både chef och medarbetare tar initiativ till att höra av sig. ”Istället för att jag ringer vid fel tid är det är bättre att en medarbetare ringer mig när han eller hon har genomfört en utbildningsdag”, menar Jonas. För att göra ansvarsfördelningen tydlig kan du ge direktiv till din medarbetare när du vill att denna ska höra av sig. Lämpliga tillfällen att be om återkoppling är till exempel inför eller efter en utmanande uppgift som medarbetaren ska genomföra.

 

4. Berätta om andra kollegor

Som medarbetare på distans är det lätt att känna sig ensam i både utmaningar och framgångar. Som chef kan du motverka detta genom att berätta om vad andra kollegor gjort. ”Det skapar en öppenhet och transparens i att man inte är själv om sina frågor eller funderingar”, menar Jonas.

 

Känner du att du vill fylla på med ännu fler tips på en gång så behöver du inte leta länge. Nu har vi nämligen en hel guide på ämnet att leda på distans, och du hittar den här.

Till sist rekommenderar vi dig som ny chef att fundera på vilken ledarskapsstil du vill använda dig av. Coachande ledarskap passar väl ihop med att leda på distans, eftersom den ledarstilen syftar till att medarbetarna i hög grad ska leda sig själva. Har du koll på grunderna i ett coachande ledarskap? Om inte, läs vår guide!

Kontakta mig

Porträttbild, Maria Backsell, Welingo

Maria Backsell, utvecklingschef

Kontakta säljare