Guide – En introduktion till coachande ledarskap

Tom landsväg omgiven av sanddynor och blå himmel

Ledare och organisation Av

Bli en mer coachande ledare i tre steg

Coachande ledarskap har flera positiva effekter vi verkligen gillar, som mer självständiga medarbetare och ökad motivation hos individer och i grupper. I den här guiden ger vi dig en introduktion till vad coachande ledarskap är och beskriver tre aktiviteter som gör dig till en mer coachande ledare.

 

Ur innehållet

”Som ledare ska man vara medveten om att när vi rutinmässigt alltid levererar ett färdigt svar till en medarbetare kan vi missa både värdefulla lösningar och en chans för medarbetaren att utvecklas. Ofta är det därför mer framgångsrikt att låta medarbetaren själv komma med svaren än att som ledare presentera färdiga förslag. Exempel på frågor att börja med:

  • Vad är ditt förslag på lösning?
  • Hur skulle du vilja göra?
  • Vilket alternativ anser du vara bäst i nuläget och varför?

För att lyckas med den här typen av frågor ställer vi dem endast i situationer när:

  • Det inte redan finns ett givet eller ’rätt’ svar.
  • Vi har tid att lyssna.
  • Medarbetaren har möjlighet att påverka situationen.”

 

Ladda ner guiden

Guide: En introduktion till coachande ledarskap