Del 1: Era frågor om presentationsteknik

Två personer sitter i varsin fåtölj. En skylt på bordet visar att de pratar om PowerPoint.

Ledare och organisation Av

Vårt webbinarium om presentationsteknik är så här långt vårt mest sedda webbinarium. Vår retorikexpert Isabella delade med sig av några av sina tips, bland annat om hur man skapar dialog med åhörarna och hur man gör en riktigt bra avslutning. Isabella svarade också på tittarnas frågor, och eftersom det kom så många bra frågor ville vi dela med oss av svaren på dem till flera.

 

Kan du ge några exempel på hur jag fångar åhörarna i min inledning?

Några förslag:

  • Visa en bild som åhörarna inte förstår syftet med direkt. Därefter får de en förklaring till hur det hänger ihop med det ni ska prata om. Till exempel: bilden visar ett kök eftersom du ska prata om receptet för en bra teambuildingaktivitet.
  • Visa ett videoklipp. Det kan skapa en känsla eller nyfikenhet redan innan vi börjat prata.
  • Skapa dialog. Man behöver inte dra agenda, mål och syfte det första man gör. Istället kan du börja med att åhörarna får göra en övning eller berätta något för varandra.
  • Säg något i stil med ”När vi är klara om en timme kommer ni kunna de här tre sakerna” och visa de tre sakerna på en Powerpoint-bild. Det skapar både nyfikenhet på innehållet och ger en röd tråd i presentationen.

 

Några tankar gällande Powerpoint vs att rita & skissa på whiteboard?

En fördel med PowerPoint är att du kan förbereda bilder och skisser mer exakt innan. Det är bra om det är viktigt vilka ord du ska använda. En PowerPoint-presentation är också lätt att skicka ut efteråt. Whiteboard blir enkelt mer levande under presentationen. Du kan växla mellan att få input från deltagare, skriva och berätta. Det skapar mer dialog.

Kombinationen av att ibland använda PowerPoint och ibland skissa på en whiteboard under samma presentation kan vara spännande! Variation är alltid bra.

 

Har ni några tips kring hur en kan tänka vid digitala möten där PowerPoint-presentationen ofta står i fokus? Då kan det vara svårare att få till en dialog med deltagarna.

Samma regler kan appliceras vad gäller PowerPoint i digitala och fysiska möten. Ha få bilder, tydlig information och stäng av presentationen helt ibland. Även annat som skapar dialog under fysiska möten går att applicera på digitala möten. Låt deltagarna prata med varandra i digitala grupprum och använd gärna inledning och avslutning som två platser där du involverar deltagarna.

En skillnad är att det ofta krävs mer energi för att komma genom rutan i digitala möten. Du kan därför trycka på lite extra med kroppsspråket! Låt kameran visa en större del av överkroppen än bara huvudet, så kan du stå upp och använda mer gester.

 

Om man har väldigt mycket data blir det så mycket siffror för åhörarna. Finns det något sätt man kan göra det mindre matigt?

Jag tycker inte att allt som är underlag behöver visas på en PowerPoint. Du kan mejla ut ett större underlag innan och gå igenom de viktigaste delarna under presentationen. Du kan också skriva ut ett matigare underlag, men göra nedslag som ni pratar mer om. Till exempel de siffror som sticker ut eller den största skillnaden jämfört med senast. Jag tycker vi behöver komma ifrån tanken att alla siffror måste visas under en presentation. Allt är inte lika relevant för alla åhörare.

 

Hur tydlig behöver man vara med hålltider och pauser? Behöver man ha exakta tider?

Jag tycker så här:

  • Under en heldag tycker jag att lunchen ska vara fastslagen. Det är bra för det mentala när man börjar bli trött att veta när lunchen kommer.
  • I övrigt beror det på sammanhanget, men jag tycker det är bra att säga om vi kommer ha paus eller inte. Ett möte som är längre än en timme tycker jag ska ha en planerad paus, men det kan vara fem eller femton minuter beroende på vad ni gör.
  • Bjud gärna in till pauser genom att säga ”Säg gärna till om ni behöver några minuters paus”.
  • Jag tycker inte man behöver vara rädd att ta en extra paus. Det behöver inte vara en paus på tio minuter, utan kan lika gärna vara två minuter. Till exempel när du ska lösa något tekniskt, då kan du säga ”Jag ska byta presentation så passa på att sträck på er eller gå runt i rummet. Vi startar igen om två minuter”.

– – –

Vill du ha Isabellas svar på fler frågor om presentationsteknik? Del 2 hittar du här!

Kontakta mig

Porträttbild, Isabella Samuelsson, Welingo

Isabella Samuelsson Hailee, förändringsledare

Kontakta säljare