Så hanterar du dåliga dagar

Individutveckling Av

Vi har alla haft en dag som inte startade som vi tänkt. Kanske försov du dig? Eller så var bussen sen, mjölken till kaffet slut och det spöregnade på väg till jobbet. Ja, så är livet ibland och vi påverkas olika av mer eller mindre stressande situationer. Skillnaden i hur vi påverkas ligger i hur vi tänker i dessa situationer och vad vi lägger vår energi på. Ibland behöver vi ta hjälp av en modell som styr tankarna rätt. 

 

Identifiera din egen påverkanscirkel

Författaren Byron Katie har utvecklat en modell som illustrerar vad vi mår bäst av att lägga vår energi på. Den består av en cirkel som på svenska översatts till påverkanscirkeln. Ju längre in i cirkeln du befinner dig, och fokuserar på saker du har en direkt påverkan över, desto lättare har du att hantera stressade situationer.

 

I filmen förklarar vår utbildare Eric (och hans kollega… Eric?) om påverkanscirkeln. I den yttre cirkeln tänker vi oss att vi placerar sådant som ingen kan påverka. I den mittersta cirkeln placerar vi sådant som främst andra än vi själva kan påverka. Längst in, i den cirkel Eric pekar på, placerar vi sådant som vi själva kan påverka.

Att det spöregnar kan ingen påverka. Det ligger i den yttre cirkeln, och därför finns det ingen mening med att låta det ta din energi.

Att bussen är sen har främst andra direkt påverkan över. Till exempel chauffören, de andra passagerarna som strular med betalningen eller att så många andra personer rör sig i trafiken. Men eftersom du inte kan styra hur andra agerar är inte heller detta värt att lägga energi på.

 

Det finns inga misslyckanden, bara lärdomar

Att du glömt köpa mjölk eller att du försov dig då? Ja, det hade du kunnat påverka – men inte i de fall som redan skett. Sådant som hör till dåtiden kategoriseras också in i den yttre cirkeln med sådant ingen av oss kan påverka. Det du däremot kan påverka är hur du tänker och agerar i olika situationer. Till exempel:

  • Att istället för att älta tänka att du går vidare med en lärdom (köpa mjölk på vägen hem eller ställa ett extra alarm).
  • Försöka att ha ett lösningsfokus, till exempel planera när och hur du ska köpa mjölk.
  • Lägga energi på att vifta bort de negativa tankarna och ta fram fler positiva tankar.

Att lägga energi på att leda dig själv genom nya situationer är ett bra verktyg för att du ska ska må bra och kunna anpassa dig till de förändringar som sker runt omkring dig. Det kan resultera i att resten av dagen kan bli hur bra som helst!

Kontakta mig

Porträttbild, Eric Näslund, Welingo

Eric Näslund, förändringsledare

Kontakta säljare