Guide – Kommunicera framgångsrikt i utmanande medarbetarsamtal

Ledare och organisation Av

Prata lättare om svåra ämnen

Enskilda samtal om problem med medarbetare är för många chefer en av de största jobbrelaterade utmaningarna. Trots noggranna förberedelser inför samtalet kan det kännas svårt att veta hur man ska formulera sig när medarbetaren sitter där på andra sidan bordet. Av just den anledningen har vi skapat den här guiden. För att hjälpa dig med vad du kan säga i utmanande samtal med medarbetare ger vi dig konkreta exempel inom fem områden.

 

Innehållsförteckning

  • Skapa klara förväntningar
  • Ge konkreta och tydliga exempel
  • Undvik att omedvetet förminska ditt budskap
  • Bemöt medarbetarens reaktioner
  • Undvik monolog – ställ frågor

 

Ur innehållet

”I sin ambition att göra allt rätt är det lätt att stirra sig blind på de samtalspunkter man förberett till samtalet med medarbetaren. Även om detta ofta görs i välmening, finns risken att medarbetaren går ifrån samtalet med en känsla av att inte ha fått ge sin syn på saken. Bjud in din medarbetare i samtalet genom att ställa frågor som ’Vad tänker du om det vi just sagt?’, ’Hur ser du själv på den situation vi pratar om?’ och ’Ser du varför jag tycker att detta är något vi behöver prata om?’.”

 

Ladda ner guiden

Guide: Kommunicera framgångsrikt i utmanande medarbetarsamtal