Guide – Hur du bemöter olika personligheter i möten

Två personer samtalar. De sitter i en varsin fåtölj snett vridna mot varandra, vilket är bra när man ska ge negativ feedback.

Ledare och organisation Av

… och skapar bättre gruppträffar.

En som ständigt ifrågasätter, en annan som sällan öppnar munnen och en tredje som helst pratar så mycket det går. Det kan onekligen vara en utmaning att få till produktiva möten när olika typer av personer ska komma överens! Mitt i allt står du som leder mötet och förväntas lösa situationen.

 

Ur innehållet

I guiden får du till exempel tips på hur du styr en diskussion när många deltagare vill prata:

  • ”Frågor eller åsikter som passar bättre under en annan agendapunkt skriver du upp där alla kan se dem, till exempel på en särskild plats på en whiteboard. Då kan ni tillsammans komma ihåg att återgå till dem senare.”

Vi ger också förslag på hur du planerar ditt möte för att göra det enklare för deltagarna att säga vad de tycker:

  • ”Låt deltagarna prata två och två innan ni pratar i helgrupp. Därefter kan du ställa frågan ’Vad pratade ni om i paren?’. Alla är inte bekväma med att säga något ogenomtänkt inför andra.”

Du kan också läsa mer om hur du hanterar missnöje och irritation på ett konstruktivt sätt:

  • ”Har du många deltagare som – kanske med rätta – är upprörda över en förändring? Låt dem ventilera det under en begränsad tid: ’Jag har förstått att flera av er är missnöjda med de ändrade arbetstiderna, men som ni vet är det beslutat. Vi tar 15 minuter direkt där ni får prata av er om varför ni tycker att det är så dåligt. Efter det vill jag att vi släpper det och går vidare. Känns det okej?'”

 

Ladda ner guiden

Guide: Hur du bemöter olika personligheter i möten