Case: GS1

Teamutveckling

Ladda ner case

Bättre intern kommunikation gav ett starkare team hos GS1

Bakgrund

GS1, som ansvarar för de streckkoder vi ser på näst intill alla förpackningar i handeln, ville förbättra sina tekniska lösningar för att ge bra kundservice. Karolin Sild, kundservicechef på GS1, berättar i caset att de snart insåg att de ville komplettera arbetet med att också förbättra sin kundkommunikation.

I inledningen av samarbetet med Welingo lyfte medarbetarna upp även andra situationer där de tyckte att kommunikationen kunde förbättras. Av den anledningen kompletterades de planerade utbildningstillfällena med aktiviteterna i syfte att skapa en framgångsrik intern kommunikation.

 

Samarbetet i korthet

  • Enskilda intervjuer med chef och medarbetare
  • Digitala utbildningar i kundkommunikation
  • Workshoppar med fokus på kommunikationen inom gruppen
  • Alla aktiviteter genomfördes digitalt

 

Resultat

  • I medarbetarnas omdömen efter workshopparna nämns bland annat att de att de upplever en tydligare struktur för i vilket forum man kommunicerar vilken information, att det är enklare att ta upp saker på möten och att de bygger ett starkare team.
  • Kundservicechefen Karolin fyller på med sina observationer: kollegorna berömmer varandra mer än tidigare, åsikter uttrycks på ett sätt som visar större respekt och fler tänker mer på tonläget.
Porträttbild, Karolin Sild, kundservicechef GS1

Du har inget att förlora, bara massor att vinna. Jag tycker verkligen att jag har stärkt relationerna med mitt team.

Karolin Sild Kundservicechef, GS1

Fler kundcase

Se alla