Individutveckling

Vi hjälper er att bygga en organisation av självledande individer.

Vinster

Självledarskap blivit ett av de mest omtalade begreppen i företagsvärlden de senaste åren. Organisationer som kommit långt på sin resa till ökat självledarskap berättar om högre motivation bland medarbetare, en större upplevd frihet och det positiva i att medarbetare själva tar beslut som chefer tidigare fattat.

Samma organisationer kan också berätta om utmaningar längs vägen. Om vikten av att skapa bra förutsättningar, en gemensam definition av självledarskap och praktisk träning i att leda sig själv. Kanske också om vad det ger när varje individ får tid på att fundera på: ”Vad är det som motiverar just mig?”

Och det är så klart därför vi finns till, för att hjälpa er att navigera bland utmaningarna.

 

 

”Hela företaget har tänkt till med självledarskapet; hur man lägger upp sitt arbete och hur man kommunicerar med andra, både internt och med våra affärspartners.”

 

Charlotte Kappen, Head of Administration, KTM

 

Vår metod

Analysera

Vi intervjuar er om målbilder och analyserar ert nuläge.

Utifrån resultatet planerar vi för vilka fortsatta aktiviteter som bäst utvecklar era team.

Utbilda

Tillsammans med er genomför vi workshoppar där deltagarna tar ett stort eget ansvar för sin utveckling.

Den praktiska träningen ligger i fokus och kompletteras av teoretisk kunskap och tid för reflektion och diskussion.

Träna

Efter workshopparna stöttar vi er i den fortsatta träningen.

Digitala uppföljningstillfällen, coachande telefonsamtal och rekommendationer kring fortsatta aktiviteter är exempel på hur vi hjälper er under vårt samarbete.

Kontakta oss

Kontakta säljare

Nyfiken på fler områden?

Alla våra tjänster


Några av våra kunder