Teamutveckling

Välmående medarbetare levererar bättre resultat.

Vinster

Team presterar bättre när dess medlemmar funkar bra ihop. Team som delar med sig av framgångar och utmaningar med varandra uppfyller sina mål i högre grad än andra team.

Men ett öppet klimat kräver arbete. Det skapas genom att teamet kontinuerligt övar på att kommunicera väl och ge varandra utvecklande feedback.

Det är därför vi älskar att hjälpa våra kunder utveckla sina team. Vi får vara med både när ni ser kollegor som trivs bättre tillsammans, och när ni märker att det ger fina resultat på sista raden.

Vår metod

Analysera

Vi observerar teamen i vardagen och intervjuar er kring nuläge och målbild.

Utifrån resultatet planerar vi för vilka fortsatta aktiviteter som bäst utvecklar era team.

Träna

Tillsammans med er genomför vi workshoppar där deltagarna tar ett stort eget ansvar för sin utveckling.

Den praktiska träningen ligger i fokus och kompletteras av teoretisk kunskap och tid för reflektion och diskussion.

Stötta

Efter workshopparna stöttar vi er i den fortsatta träningen. Digitala uppföljningstillfällen, coachande telefonsamtal och rekommendationer kring fortsatta aktiviteter är exempel på aktiviteter som kan användas under den stöttning vi ger er.

Kontakta mig

Porträttbild, Kim Schoultz, Welingo

Kim, förändringsledare


Några av våra kunder