Ledarskap & coaching

För dig som vill öka dina medarbetares engagemang

Hur fungerar det?

Ledarskap och coaching handlar om att få andra människor att leda sig själva. Detta kallas ibland för självledarskap och går ut på att varje medarbetare görs medveten om sina styrkor, vad som kan utvecklas och hur det ska genomföras. 

Vad innebär det konkret för dig som ledare? Det handlar om att du behöver få dina medarbetare att växa, ta eget ansvar och driva på sin utveckling på egen hand – att leda sig själva.

En grupp är dock oftast heterogen, vilket gör ledarskapet både roligare och mer komplext. I samma grupp kan finnas självgående individer, som kanske är födda in i självledarskap, och individer som föredrar ett mer traditionellt ledarskap där chefen tar det största ansvaret och delegerar uppgifter utifrån regler och ramverk.

Förutom dessa två typer av individer finns flera nyanser härtill – så hur agerar du som ledare för att få med dig alla? Vet du hur du ska anpassa ditt ledarskap till varje person?

Kontakta mig

Porträttbild, Eric Näslund, Welingo

Eric, förändringsledare

Coachande ledarskap

  • Det nya ledarskapet
  • Utveckla självledarskap i gruppen
  • Individuella samtal - att nå fram
  • Förankring av statistik, nyckeltal och mål
  • Motivation och stresshantering
  • Mötesteknik
Läs mer