Feedback & coaching

Efter 25 år vet vi vilka resultat kontinuerlig och tydlig återkoppling skapar.

Vinster

Kompetensutveckling för medarbetare

Hos många av våra kunder finns personer som inte är i en ledande roll men har nytta av att få lära sig coachande verktyg och träna på att ge feedback. Vi tränar exempelvis seniora medarbetare som genomför coachingpass med sina kollegor i syfte att höja nivån på den skriftliga och muntliga kommunikation. Det är ett bra nästa kliv i sin karriär för de seniora medarbetare och gör att deras kompetens kommer till nytta för flera.

Förbättrade nyckeltal

Regelbunden coaching i syfte att utveckla kommunikationen leder till förbättrade nyckeltal. Bland våra tidigare samarbeten finns företag som minskat sjukfrånvaron, minskat personalomsättningen, kortat ner tiderna från börjat till avslutat ärende och höjt kundnöjdheten.

Vår metod

Anpassa

Vi intervjuar er om och analyserar ert nuläge.

Utifrån resultatet planerar vi för vilka fortsatta aktiviteter som hjälper er att sätta en struktur för regelbunden coaching.

Utbilda

Vi genomför coachutbildningar där deltagarna själva är mycket aktiva.

Vi blandar teoretisk kunskap med praktiska övningar och tid för reflektion och diskussion.

Träna

Efter utbildningen stöttar vi er i den fortsatta träningen.

Individuell träning med feedback, digitala uppföljningsmöten och coachande telefonsamtal är exempel på hur vi hjälper er under vårt samarbete.

Kontakta oss

Kontakta säljare


Några av våra kunder