Coachande ledarskap

Så bygger du medarbetare som är trygga i att leda sig själva.

Vinster

Självständiga medarbetare

Ju bättre du som ledare blir på att agera enligt ett coachande förhållningssätt, desto tydligare framstår det för dina medarbetare vad de har mandat och kunskap att besluta kring själva. Det leder också till högre motivation.

Frigjord egen tid

Känner du att du ofta lägger tid på fel saker kan du behöva träna på ett mer coachande förhållningssätt. Det frigör tid från att styra i detaljfrågor, och mer tid att lägga på det du antagligen helst lägger din tid på – att vara stöttande i dina medarbetares och teamets utveckling och välmående.

Vår metod

Analysera

Vi observerar och analyserar ledare när de praktiserar sitt ledarskap i vardagen.

Utifrån resultatet planerar vi för vilka fortsatta aktiviteter som hjälper er att utveckla ledarskapet.

Utbilda

Vi genomför ledarskapsutbildningar där deltagarna själva är mycket aktiva.

Vi blandar teoretisk kunskap med praktiska övningar och tid för reflektion och diskussion.

Träna

Efter utbildningen stöttar vi er i den fortsatta träningen.

Individuell träning med feedback, digitala uppföljningsmöten och coachande telefonsamtal är exempel på hur vi hjälper er under vårt samarbete.

Kontakta oss

Kontakta säljare


Några av våra kunder