Kundmötesstrategi

Hur pusslar du ihop en kunddriven verksamhet?

Hur fungerar det?

Idag vinner vi sällan kunderna för att vi har den överlägset bästa produkten eller tjänsten. Det som gör oss konkurrenskraftiga är vilken upplevelse och känsla vi lyckas skapa.

I Sverige byter 37 procent av kunderna leverantör efter en dålig kundupplevelse. Det är mer än var tredje kund som försvinner till en konkurrent!

Hur vi kommunicerar är därför skillnaden som gör skillnaden när det kommer till att skapa lojala kunder. För att lyckas hela vägen med att få kunder som stannar, räcker det inte med att kundserviceavdelningen gör ett bra jobb. Vi behöver kommunicera med kundens upplevelse i fokus i allt från interna möten till extern kommunikation, i högsta ledning såväl som hos varje enskild medarbetare i organisationen.

Vad innehåller strategin?

10 %

Verksamhet & organisation

40 %

Ledarskap & arbetssätt

50 %

Självledarskap & medarbetarskap

100 %

Kundfokus

Varför är en kundmötesstrategi framtiden?

Under våra 25 år i branschen, privat som offentlig, har vi märkt att företag ofta fokuserar på att utveckla utvalda delar av sin kommunikation – den skriftliga kommunikation till exempel. Det är såklart en bra start, men för att öka kundupplevelsen långsiktigt krävs mer än så.

Det gäller att ha en kundstrategi för hur vi skapar en god kundupplevelse genom hela verksamheten. Precis som all annan förändring så börjar det hos dig själv – det interna arbetssättet, ledarskapet, rutinerna och den interna och externa kommunikationen.

Framtidens konkurrens handlar om att kunna möta kunden i alla kanaler med god kvalitet och service, om att vara en förebild som arbetsgivare och om att ha ett starkt varumärke. Vi är specialister på att hjälpa verksamheter att definiera vad ni vill lyckas med. Är det några steg framåt eller en mer långsiktig utvecklingsresa? Ni väljer vad, vi hjälper er hur ni når dit!

ANALYS

Vi analyserar och identifiera nuläget för att säkerställa att vi implementerar rätt verktyg, anpassar innehållet och rekommenderar rätt målbilder i kundmötesstrategin.

 

SKAPA

Framtagning, utveckling och uppbyggnad av kundmötesstrategins olika moment och innehåll.

IMPLEMENTERA

Teoretisk och praktisk utbildning, implementering av verktyg och arbetssätt i verksamheten genom coaching på grupp- och individnivå.

MÄTA

Vi ser över resultat, skapar förutsättningar för uppföljning och säkerställer mätning – för att skapa hållbarhet och långsiktighet.

 

Kontakta mig

Louella, kommunikationskonsult