Skriftlig kommunikation

För tydligare mejl, smartare chatt och en personligare ton i sociala medier.

Vinster

Kvalitet

Det går inte att komma ifrån följande faktum: hur ni skriver påverkar hur andra uppfattar er. Det gäller oavsett om ni svarar på kundärenden i en chatt, mejlar med kollegor från andra avdelningar eller får frågor i sociala medier. När ni tränar på att formulera er mer enhetligt och av högre kvalitet speglar det på ett bättre sätt hur ni säkert ser på er själva – som kompetenta, kunniga och trevliga.

Effektivitet

För många organisationer är effektivare kommunikation den största vinsten med att förbättra sin skriftliga kommunikation. Vad skulle det till exempel innebära för er om ni kortade ner tiden för att lösa skriftliga kundärenden? Eller om ni kunde undvika missförstånd som orsakats av otydliga mejl mellan avdelningar?

Vår metod

Analysera

Vi analyserar ert nuläge och intervjuar er om vilka mål ni vill nå med er skriftliga kommunikation.

Utifrån resultatet av analysen planerar vi för vilka fortsatta aktiviteter som hjälper er att nå målen.

Utbilda

Vi genomför utbildningsdagar där deltagarna själva är mycket aktiva.

Vi blandar teoretisk kunskap med praktiska övningar och tid för reflektion och diskussion.

 

Träna

Bestående resultat skapas genom praktisk träning.

Vi genomför coaching individuellt eller i grupp. Deltagarna får feedback på sina styrkor och en träningsplan för att fortsätta utvecklas.

Mäta

Vår mätning visar i vilken utsträckning ni följer de riktlinjer som skapar bra skriftlig kommunikation.

Ni får svar på hur gruppen och varje individ presterar, och hjälp med hur ni ska träna för att höja nivån ytterligare.

Kontakta oss

Kontakta säljare


Några av våra kunder