Personliga möten

Vi tränar er för att bli retoriskt vassare i möten.

Vinster

Hög kundnöjdhet

Om ni träffar kunder i fysiska eller digitala möten gäller samma regler som om ni möter dem i telefonsamtal och skriftliga kommunikationskanaler: hur ni kommunicerar påverkar kundernas uppfattning av er. När ni förbättrar kommunikationen i era personliga möten uppfattar kunderna er som mer kompetenta, trevligare och mer proaktiva.

Säkra medarbetare

Receptionister, försäljare, rådgivare och supportmedarbetare är alla roller som genomför en stor mängd personliga möten. Vi vet av erfarenhet att medarbetare som får teoretiska verktyg, praktisk träning och konkret feedback på hur de kan genomföra bättre personliga möten inte bara blir bättre på sina jobb. De känner sig också säkrare när de utför det.

Vår metod

Analysera

Vi analyserar ert nuläge och intervjuar er om vilka mål ni vill nå med er kommunikation i personliga möten.

Utifrån resultatet av analysen planerar vi för vilka fortsatta aktiviteter som hjälper er att nå målen.

Utbilda

Vi genomför utbildningsdagar där deltagarna själva är mycket aktiva.

Vi blandar teoretisk kunskap med praktiska övningar och tid för reflektion och diskussion.

Träna

Bestående resultat skapas genom praktisk träning.

Vi genomför coaching individuellt eller i grupp. Deltagarna får feedback på sina styrkor och en träningsplan för att fortsätta utvecklas.

Mäta

Vår mätning visar i vilken utsträckning ni följer de riktlinjer som skapar bra kommunikation i telefonsamtal.

Ni får svar på hur gruppen och varje individ presterar, och hjälp med hur ni ska träna för att höja nivån ytterligare.

Kontakta oss

Kontakta säljare


Några av våra kunder