Kommunikation i telefon

Träning i samtalsteknik som skapar riktigt bra telefonsamtal.

Vinster

Kundnöjdhet

Våra kunder mäter kundnöjdhet på olika sätt. Gemensamt för dem är att de märker en förbättring i sina mätningar efter att vi genomfört utbildning och coaching med fokus på kommunikationen i telefon.

Effektivitet

Med fokuserad träning på utvalda områden i hur ni kommunicerar i telefon kan ni minska både kötider och samtalslängd, samtidigt som kunderna upplever ett bra bemötande.

Merförsäljning

Medarbetare som får rätt utbildning och träning blir bättre på försäljning. Rätt utbildning och träning kan till exempel innefatta att arbeta med sin inställning till försäljning och att upptäcka samt agera på kundens köpsignaler.

Vår metod

Analysera

Vi analyserar ert nuläge och intervjuar er om vilka mål ni vill nå med er kommunikation i telefon.

Utifrån resultatet av analysen planerar vi för vilka fortsatta aktiviteter som hjälper er att nå målen.

Utbilda

Vi genomför utbildningsdagar där deltagarna själva är mycket aktiva.

Vi blandar teoretisk kunskap med praktiska övningar och tid för reflektion och diskussion.

Träna

Bestående resultat skapas genom praktisk träning.

Vi genomför coaching individuellt eller i grupp. Deltagarna får feedback på sina styrkor och en träningsplan för att fortsätta utvecklas.

Mäta

Vår mätning visar i vilken utsträckning ni följer de riktlinjer som skapar bra kommunikation i telefonsamtal.

Ni får svar på hur gruppen och varje individ presterar, och hjälp med hur ni ska träna för att höja nivån ytterligare.

Kontakta oss

Kontakta säljare


Några av våra kunder