Biljettkontroll genom att ett resekort hålls mot kontrollantens mobiltelefon

Biljettkontroll-Region-Örebro-län-Foto-Alexander-von-Sydow