Case: Länstrafiken Örebro

Bussbiljett scannas. Foto: Alexander von Sydow, Region Örebro län.

Kommunikationskunskap

Ladda ner case

Länstrafiken Örebro ökade kundnöjdheten snabbt

Bakgrund

Länstrafiken i Region Örebro län och Welingo har samarbetat i över femton år. En del av samarbetet omfattar beställningscentralen, den del av Länstrafiken som hanterar telefonsamtal om färdtjänst och sjukresor. Annelie Skinnars, kundservicechef på Länstrafiken, berättar i caset om att de ville öka avdelningens resultat i mätningar av kundnöjdhet.

Så fort vi förändrade vår strategi för att bemöta våra kunder ökade kundnöjdheten snabbt – både på telefon, fysiskt och i skrift.

Annelie Skinnars Kundservicechef, Länstrafiken

Samarbetet (i urval)

  • Guide för enhetlig kommunikation i kontakt med kunder
  • Medarbetarutbildningar
  • Kommunikation i telefonsamtal
  • Skriftlig kommunikation (mejl, sociala medier, kundforum)
  • Kommunikation i fysiska möten
  • Gruppcoaching

 

Resultat

  • Ökad kundnöjdhet i alla kommunikationskanaler: telefonsamtal, skriftlig kommunikation och fysiska möten.

Fler kundcase

Se alla