Kartonger med NetOnNets logga i en lagerlokal

NetOnNet-kartonger. Foto Emelie Magnusson