Individ och beteende – hur ger du feedback?

Ledare och organisation Av

Vad satte du i fokus när du gav feedback senast, individen eller dennes beteende? Vad är skillnaden?

Vi vill hävda att det är enorm skillnad när du ger feedback för att förstärka individen eller ett beteende. När du ger feedback utifrån individ så blir det mer givetvis mer personligt, men det kopplar även an till självbilden och hur vi ser på varandra – vad personen är istället för vad hen gör. Att ge varandra så kallade etiketter genom att ge feedback på en individ är effektfullt, och därför ska vi vara uppmärksamma på det. Ibland tenderar vi dock att göra det i onödan och mottagaren kan bli både sårad eller ta åt sig personligt. Varför? För att tolkningsutrymmet är bredare och risken att mottagaren inte tolkar som du menar ökar.

 

Vi sätter ofta etiketter

Det finns forskning som visar att vi är extra mottagliga för etiketter som barn, och repeteras dessa ofta blir det till slut en vald sanning för oss. ”Jag är alltid slarvig…”, ”Jag är rädd för hundar…”, ”Jag gillar inte grönsaker…”. Det kan låta banalt, men tänk dig för nästa gång du ger någon en etikett, det kan hända så väl på arbetet som på hemmaplan eller i kompisgänget. Det är enkelt att det blir personligt och att etiketten blir en vald sanning. Exempel på feedback som riktar sig mer till en individ än individens beteende:

  • ”Du är så bra!”
  • ”Du är en klippa på detta!”
  • ”Du är så slarvig!”
  • ”Du är så rädd för förändringar!”

Ge feedback på ett beteende

En fråga som är bra att ställa sig innan man ger feedback är vad du vill att mottagaren ska känna efter din feedback. Nästa fråga blir sedan hur du kan formulera dig för att nå fram på bästa möjliga vis. Att lyfta fram ett beteende, det vill säga något som individen gör eller har gjort, uppfattas ofta som mer neutralt än feedback på individens person. Det underlättar framför allt när vi vill ge konstruktiv och utvecklade feedback. Testa följande formuleringar nästa gång du ger feedback och se vad som händer:

  • ”När du gjorde på det här sättet blev resultatet väldigt bra!”
  • ”Vad roligt att det blev så bra, du la ner mycket tid och det lönade sig!”
  • ”För att få ett snabbare resultat kan du prova att göra så här…” (inspirera till hur det kan bli bättre)
  • ”Genom att göra X kan du få Y, har du testat det?” (var nyfiken och uppmuntra till att testa)

 

Fortsätt att öva, testa vår feedbackskola och bli mer medveten om vad du har i fokus när du ger feedback. Heja!

Kontakta mig

Porträttbild, Johanna Carlson, Welingo

Johanna Carlson, förändringsledare