Kollegor på en datorskärm som vinkar till kameran

Fredrik-Jonas-Teams

Under möten på distans är det trevligt att ändå kunna se varandra.